DriebergenART | 11 t/m 27 juni 2022

DriebergenART is een jaarlijks kunstevenement in Driebergen waarbij een inspirerend samenwerkingsverband tussen ondernemers en kunstenaars centraal staat.

Dit jaar geen thema alleen de voorwaarde

voorwaarde: De kunstenaar maakt hiertoe nieuw werk dat speciaal van toepassing is op de betreffende ondernemer en/of zijn product (dus géén bestaand werk uit het atelier!!). Andere belangrijke voorwaarden: de kunstenaar match met een andere ondernemer dan de in voorgaande jaren.

De winkelier stelt gedurende DriebergenART zijn/ haar etalage beschikbaar. Alles uiteraard in goed onderling overleg met elkaar.

We zien u graag met DriebergenART.

Van links naar rechts: Manda, Dieter, Joyce, Ina en onder Dorien

Delen met je netwerk?