Margo Hekstra – Studio Kartago

Margo heeft dit jaar een match met de Wereldwinkel.

Ik ben grafisch vormgever/illustrator en kunsthistorica. Sinds een aantal jaar maak ik zelf mijn eigen papier van allerlei soorten oud papier. De vormen die ik zie in de grove structuur van het papier gebruik ik als uitgangspunt voor mijn tekening, van waaruit ik verder fantaseer. 
Zo blijft het iedere keer weer een verrassing wat er uit het papier ontstaat. Mijn werk is (als originele tekening of als prentbriefkaart) te koop via studiokartago.nl en bij Partners in Ambacht op de Traaij in Driebergen. Tot nu toe werkte ik op briefkaartformaat, maar voor deze tentoonstelling heb ik de vrijheid genomen om een groter formaat uit te proberen.
Summertime
Als kind kwam ik al bij de Wereldwinkel, waar mijn moeder meer dan vijftig jaar geleden werkte, om te helpen met bijvoorbeeld het vullen van zakjes met rietsuiker. Ik ben daarom ook erg blij dat ik mijn werk juist in de etalage van de Wereldwinkel mag laten zien.
Er kraait een haan naar

……………………………………………………………………….

Vrijheid – Gelijkheid – Broederschap (drieluik)

Dit drieluik heb ik speciaal gemaakt voor Driebergen Art 2021 met het thema Vrijheid.

“Maar wat is nou die vrijheid, zonder huis, zonder baan.
[…] Alleen als je geld hebt, dan is de vrijheid niet duur.”

Dit komt uit het lied van het Klein Orkest, waarin alleen vogels vrij zijn om over de Berlijnse muur te vliegen.

Vrijheid is een kostbaar goed en het hangt van veel dingen af of je zo vrij als een vogel kan zijn of juist vogelvrij verklaard. Bijvoorbeeld of je arm of rijk bent, in welk land je woont, welke kleur je hebt, welk geslacht en seksuele geaardheid, of je gezond bent, of je een dier of een mens bent.

Bij sommigen vliegen de gebraden kippetjes zo de mond in, terwijl anderen juist vleugel aan vleugel in een hok worden klaargestoomd voor de slacht. Want een groot deel van de vogels is helemaal niet vrij!

Mijn vrijheid eindigt waar die van jou begint. Maar iedereen heeft evenveel recht op vrijheid. Hoeveel we ook van elkaar verschillen, in wezen zijn we allen gelijk. Het is dus de kunst om te geven en te nemen en rekening te houden met elkaar. 

Alleen als we vrijheid als broeders en zusters op deze wereld kunnen delen, alleen dan kunnen we écht vrij zijn. De wereld zou een broedplaats van vrijheid worden in plaats van een legbatterij. Is dat niet wat wij allen in wezen willen als we uit ons ei kruipen?

Delen met je netwerk?